Komunikaty i zarządzenia

Zarząd Koła Łowieckiego "Sokół" w Krynicy-Zdroju działając na podstawie § 39 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego zwołuje na dzień 18 maja 2019 r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KOŁA członków Koła Łowieckiego "SOKÓŁ" w Krynicy-Zdroju.

Zgromadzenie odbędzie się 18 V 2018 r. w sali obrad budynku MPGK w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 37 o godzinie 9:00

Harmonogram Polowan 2017/2018

http://ifotos.pl/zobacz/hjpg_qrswxwx.jpg

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Koła Łowieckiego "Sokół" informuje kolegów, że przestrzeliwanie broni odbędzie się 01.05.2019 r. na strzelnicy Bradowiec od godz. 9:00.

W dniu 03.05.2019 r. o godz. 14:30 odbędzie się Msza Święta przy kapliczce na Halach Milickich. Zapraszamy kolegów wraz z rodzinami do uczestnictwa.

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór

Nadleśnictwo Piwniczna przypomina, że poruszanie się po lesie możliwe jest tylko po utwardzonych drogach leśnych. Zabrania się wjeżdżanie na szlaki zrywkowe oraz turystyczne. Wjazd możliwy jest tylko do łowiska, w którym myśliwy jest zapisany w książce ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym lub w książce obwodu łowieckiego podczas wykonywania prac gospodarczych w łowisku.